Officiell webbsida

Användarvillkor Aparthotel Lloyds Beach Club i Torrevieja, Alicante

Gratis wifi
Boka nuGaranterat bästa pris
a

Användarvillkor Aparthotel Lloyds Beach Club

Användarvillkor Aparthotel i Torrevieja, Alicante

1.- ÄGARE TILL WEBBSIDAN


Enligt artikel 10.1 i Lagen om Tjänster inom Informationssamhället ägs webbsidan sv.lloydsclub.com av APARTHOTEL LLOYDS BEACH CLUB. Här finns information och tjänster relaterade till bokningar av hotellrum samt köp av paket, erbjudanden och andra typer av hotelltjänster.2.- ANVÄNDARVILLKOR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING


2.1 Användare besöker denna webbplats helt under eget ansvar. Besökare använder sig av webbplatsen helt och håller på egen risk.

2.2 Informationen som finns på webbsidan är tillgänglig för användarnas bekvämlighet. Informationen kan vara ofullständig och innehålla felaktigheter, uteslutningar och/eller SVARSBE. Ägaren kan under inga omständigheter garantera att innehållet är trovärdigt, exakt och/eller säkert.

2.3 Informationen som finns på nätet är den som gällde vid tidpunkten för senaste uppdateringen. Ägaren reserverar sig rätten att utföra de ändringar, uppdateringar och/eller strykningar som man anser vara nödvändiga.

2.4 Ägaren till webbsidan ansvarar ej för eventuella skador som uppstår till följd av interferens, avbrott, datavirus och/eller frånkopplingar relaterade till funktionen av det datasystem som används. Ägaren ansvarar ej heller för skador som orsakats av tredje part som olagligt lyckats få tillgång till systemet.

2.5 Användaren åtar sig att använda webbsidan och de tjänster som finns till förfogande i enlighet med lag, moral och gott uppförande, att ej använda den för olagliga ändamål, eller för syften som går emot vad som stipulerats i gällande regelverk eller något annat syfte som kan komma att skada tredje part, eller förhindra andra användare att använda systemet på ett normalt sätt.

2.6 Tjänsterna som erbjuds på webbsidan är ämnade för dem som är 18 år och äldre. Användare som bokar tjänster via denna webbsida deklarerar att de är 18 år och äldre. Ingen information efterfrågas eller samlas in när det gäller personer under 18 år.

2.7 Ägaren ansvarar ej för innehåll, produkter och/eller tjänster som kan erhållas genom reklamlänkar eller webbsidor som tillhör tredje part (länkar) på denna webbsida. Förekomsten av länkar är enbart informativ och innebär ingen som helst relation mellan ägarna till sådana länkar och ägarna till denna webbsida.

2.8 Innehållet på denna webbsida är till för personligt bruk. Innehållet på denna webbsida får inte kopieras, reproduceras, distribueras, kommuniceras, publiceras, överlåtas, förvandlas, säljas eller användas för offentliga eller kommersiella syften.

2.9 Ägaren kan när som helst och utan föregående varning dra tillbaka eller upphäva tjänster riktade till användare som ej uppfyllt villkoren som etablerats i detta dokument, eller som gjort sig skyldig till brott mot lagar, moral eller allmän ordning. Att en användare utesluts betyder däremot inte att man därmed avstår från att vidta lämpliga juridiska åtgärder relaterade till straffansvar.3.- RÄTTIGHETER OCH ANLEDNINGAR TILL UTESLUTNING


Ägaren reserverar sig rätten att temporärt eller definitivt utestänga användare från webbsidan i fall där följande föreligger:

Underlåtenhet att följa något av de allmänna villkor som etablerats genom detta dokument.

Underlåtenhet att följa lagar, moral och allmän ordning.

Under inga omständigheter kommer en sådan uteslutning av användare att innebära att man därmed avstår från att vidta lämpliga juridiska åtgärder, eller avstår från eventuella skadeståndskrav som föreligger.4.- AVTALSPROCESS


Enligt artikel 27 i Lagen om Tjänster inom Informationssamhället kommer avtalsprocesser som utförs via sv.lloydsclub.com att följa de steg som redogörs för nedan:

Första: val av hotell, erbjudande, paket eller annan hotellservice på första sidan genom användande av sökfunktion tillsammans med datum för vistelsen.

Andra: val av rumstyp, antal rum och antal personer.

Tredje: val av extra detaljer och ytterligare tjänster där ett slutgiltigt pris visas. Infogande av personlig information är nödvändig för att utföra bokningen, exempelvis det kreditkort som ska fungera som garanti för bokningen, samt accepterande av bokningens allmänna villkor.

Fjärde: formalisering av avtalet, en sida visas med bekräftelsen.

Femte: ett e-postmeddelande med bokningsbekräftelsen skickas ut. Bekräftelsen innehåller all information om bokningen.

När bokningen formaliseras skapas ett elektroniskt dokument som senare kommer att inkorporeras i användarens arkiv som finns hos webbsidans ägare. Användaren har alltid tillgång till och är görs medveten om dessa dokument genom ett e-postmeddelande som skickas ut när bokningen genomförts och som innehåller all den information som finns lagrad i arkiven.

När bokningen slutförts ber vi att våra klienter noggrant läser igenom dess innehåll för att kunna identifiera eventuella felaktigheter som uppstått när information förts in; om det visar sig vara nödvändigt att korrigera information kan användaren ringa till vår bokningscentral eller skicka ett e-postmeddelande till info@lloydsclub.com. Ett sådant meddelande måste innehålla all den information som behövs för att hitta bokningen i fråga.5.- SÄKER DATAÖVERFÖRING


5.1 Bokningssystemet som finns ”online” garanterar säkerhet och sekretess för alla betalningar.

5.2 Anslutningen till betalningstjänsten görs via en säker server. Standardteknologin för säkerhet på internet, Secure Socket Layer (SSL), använder ett krypteringssystem för att ge maximal sekretess till information som ska föras över med hjälp av den. Informationen överförs i krypterad form, vilket säkerställer att den endast är förståelig för användarens dator och servern som tillhör webbsidans ägare.

5.3 Verifieringen av anslutningen görs alltid via en säker server och detta går att bekräfta på ett av följande sätt:

-Genom serveradressen sv.lloydsclub.com , eftersom en säker server alltid börjar på https.

-Genom en indikation som ges av webbläsaren, en hel nyckel kommer fram tillsammans med ett låst hänglås på skärmens nedre del.6.- ANVÄNDANDE AV KAKOR (SÅ KALLADE ”COOKIES”)


När användare hamnar på webbsidans första sida, liksom andra sidor som hör till webbplatsen, är det möjligt att kakor lagras på användarens dator. Om användare önskar undvika detta bör de ställa in sin webbläsare på att inte acceptera kakor.
7.- TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING


Förhållandet mellan webbsidans ägare och användarna styrs av spansk lagstiftning.8.- JURISDIKTION


Domstolarna i Alicante, Spanien fungerar som behörig myndighet för alla tvister mellan parterna, med uttryckligt avstående från alla andra instanser som annars skulle kunna vara behöriga.

COVID-19 Viktig information